Klimakutt kan koste 7,6 milliarder kr i 2030

Et mål om å halvere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge kan koste husholdninger og bedrifter 7,6 milliarder kroner i 2030. Det viser ferske analyser fra Statistisk sentralbyrå.

SSBs eksperter har regnet på kostnadene ved å nå Norges klimamål i de sektorene som ikke kjøper klimakvoter. Dette gjelder blant annet jordbruk, transport, skipsfart og deler av industrien.

For å klare å kutte 50 prosent av utslippene i disse sektorene innen 2030 vil det kreves noen tiltak som koster mellom 3.000 og 3.500 kroner per tonn CO₂ som kuttes, påpeker forskerne.

Skriver e24 i en artikkel, les hele her.