Klimakutt-samarbeid i mange kommuner

Stadig flere kommuner samarbeider om å kutte utslipp av klimagasser, etter å ha fått Klimasats-støtte til å delta i nettverk.

Klimasats er en støtteordning for kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser. Klimasats kan støtte en rekke ulike tiltak, inkludert klimanettverk for kommuner og fylkeskommuner.

Nå har Miljødirektoratet ferdigbehandlet årets søknader om nettverksstøtte. Vi har innvilget støtte til 274 kommuner – en solid økning fra året før.

Dette skriver Miljødirektoratet i en pressemelding, les hele her.