Slik bidrar du til klimakutt

Rapporten klimakur 2030 gir konkrete forslag til hvordan Norge kan kutte utslipp i flere sektorer. Hvordan kan du som forbruker bidra til klima kur?

Klimakur 2030 har utredet ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

Les rapporten her