Vil knytte sjefens bonus opp mot klimakutt

Equinors nye sjef Anders Opedal vil trolig oppleve press fra mange kanter i årene som kommer.

Politikere ønsker fortsatt inntekter til statskassen. Fagforeninger ønsker at inntekter fra norsk sokkel bidrar til å sikre norske arbeidsplasser. Og miljøbevegelsen ønsker rask omstilling bort fra fossil energi.

Bellona-leder Frederic Hauge mener at Anders Opedal får en stor jobb med å bidra til å oppfylle Parisavtalen. I tillegg mener han at Equinors nye sjef må rydde opp i forsinkelsene og sveiseproblemene på Castberg-prosjektet.

Dette skriver e24 i en artikkel, du kan lese hele artikkelen her.